Jak wygląda plantacja cebuli zimującej pod Kaliszem z odmianą Fokker?

Jak wygląda plantacja cebuli zimującej pod Kaliszem z odmianą Fokker?

Plantatorzy uprawiający cebule zimująca byli wielokroć stresowani. Kto nie wysiał cebuli do 25 sierpnia, temu pogoda nie pozwoliła tego zrobić nawet do 10 września. Opóźnione siewy, mroźna zima i zimna wiosna nie przyspieszają terminu otrzymania finalnego produktu. 

Sytuacja cebuli po przezimowaniu przedstawia się różnie w zależności od regionu i stanowiska. Poniżej w materiale filmowym pokazaliśmy plantacje pod Kaliszem, gdzie cebuli nie zaszkodził późny termin siewu i mroźna zima. Na plantacji znajdują się dwie odmiany cebul zimujących z oferty Cora Seeds. Wczesna odmiana Fokker F1 oraz czerwona Divinastar F1. Cebule przezimowały na bardzo dobrym poziomie, natomiast wczesność Fokkera jest zauważalna w postaci szybszego tempa wzrostu.